ZEKA TESTLERI

Wisc-r

Wisc r zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

NEDEN ÇOCUĞUMA WİSC-R ZEKA TESTİ YAPTIRMALIYIM?
Wisc-R Zekâ Testi adından anlaşılacağı üzere temel olarak çocuğun zeka seviyesini belirlemek için yapılır. Bunun yanı sıra 12 zeka türü ile ilgili bilgi vermektedir. 12 zeka alanından sadece üçündeki potansiyel örgün öğretim sırasında gözlenebilir ve bunlardan sadece ikisi karneye yansıyabilir. Dolayısıyla Wisc-R bir nevi çocuğun yeteneklerini keşfetmek, potansiyelini anlamak ve tanımak, doğru yönlendirebilmek içindir.

TESTİN SÜRESİ NE KADARDIR?
Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 60 dakika ile 90 dakika arasında değişmektedir. 

TESTİ YAPTIRMAYA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER NELERDİR?
WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır. Dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok ve motivasyon anlamında normal bir gününde gelmesi önerilir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır. 
TEST SONUCUNDA RAPOR VERİLECEK Mİ? NE ZAMAN ALABİLİRİM?
Test sonucunda uzman tarafından 4 sayfalık ayrıntılı bir rapor verilecektir. Rapor yoğunluğa ve talebe bağlı olarak en geç 2 gün içinde verilir.

TEST HANGİ YETENEKLERİ ÖLÇER?
Test iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm ve performans bölümü olarak iki ana gruba ayrılır. Sözel bölümü oluşturan alt testler sol beyni; sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinliklerde çocuğun içerisinde bulunduğu yaşa göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise sağ beyni; çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.

 Stanford Binet

Stanford Binet Zeka Testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından 2 yaş itibari ile zihinsel düzeyi tespit edebilmek, üstün zihinsel yetenekten, zihinsel geriliğe kadar saptamaya yarayan ve bireysel olarak uygulanan zekâ testidir. Ölçtüğü zihinsel kümeler bakımından Stanford Binet Sözel Yargılama, Görsel-Soyut Yargılama, Niceliksel Yargılama ile Kısa Süreli Bellek olmak üzere 4 grupta toplanmaktadır. Alanında uzman test uygulayıcısının teste katılım sağlayan çocuğa verdiği birtakım yönergeler izlenerek test tamamlanmaktadır. Testin uygulama süresi bireyin çalışma hızına göre değişmekle birlikte ortalama 60 dakika civarındadır. Ancak burada çocuğun performansı test süresinin değişiklik göstermesine sebep olabilmektedir. Test uygulamasının sonunda yapılan puanlama ile bireyin Zekâ Yaşı ve Zekâ Bölümü elde edilir. Zekâ Yaşı, yanıtlanan soruların doğruluk düzeyi ile örtüşen yaş grubudur. Zekâ Bölümü ise zekâyı matematiksel olarak ifade etmeye yarayan sayısal veridir.  Bir başka deyişle, kronolojik yaşı 4 olan bir çocuk 4 yaş 6 aylık bir çocuktan beklenecek seviyede performans gösteriyorsa bu çocuğun zekâ yaşı 4 yaş 6 ay olarak hesaplanır. İkinci bir işlem ile erişilen zihinsel performans sayılara dökülür ve çocuğun zekâ bölümü elde edilir.
Stanford Binet testinin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır.

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır.
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

 

Hızlı iletişim
  • 0850 474 78 40
  • 0538 245 78 88
  • metinhamurcu89@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim